Waarom muziek maken?

“Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest!”

Dat muziek maken heel erg leuk is wisten we allang, maar (leren) muziek maken is ook nog eens heel erg goed voor je. Uit alle onderzoeken die naar dit onderwerp gedaan zijn is gebleken dat muziek (leren) maken goed is voor je brein. Het helpt je ontwikkelen. Zo heeft muziek maken een positieve invloed op je intelligentie, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, cognitieve vaardigheden, spraak- en taalontwikkeling en zelf je zintuigelijke ontwikkeling. Daarnaast leidt muziek maken tot een vermindering van stress en levert het ook op de lange termijn voordelen op zoals een kleinere kans op Alzheimer.