Geledingen

Blaasmuzikanten

AMV

Beginnende muzikanten starten met Algemene Muzikale Vorming (AMV). In deze periode wordt hen de beginselen van het muziek maken zoals noten lezen bijgebracht. Afhankelijk van de leeftijd en de fysieke mogelijkheden kunnen de nieuwe muzikanten een klassieke AMV opleiding op blokfluit, of een AMV opleiding op instrument (Klarinet of Trompet) volgen. Onderdeel van de AMV opleiding op instrument is ook het samenspel in een speelgroepje, samenspel is een van de belangrijkste pijlers in de opleiding en vorming van de muzikanten bij een muziekvereniging. De AMV opleiding duurt gemiddeld 2 jaar en wordt verzorgd door Muziekschool Grensland.

Slagwerkleerlingen kunnen een eigens starters opleiding volgen, ook hier is het doel zo snel mogelijk in een groep samen te spelen, ook deze lessen worden verzorgd door gediplomeerde docenten van Muziekschool Grensland.

Blazersbende

Blazersbende is een initiatief van harmonie EMM als vervolg op klas vol muziek.

Het speelgroepje de Blazersbende is de eerste kennismaking met een blaasinstrument, tegen zeer lage instapkosten kunnen kinderen vanaf groep 5 meedoen in deze groep, gedurende een half jaar kunnen de kinderen in een groep repeteren en de kennismaking wordt afgesloten met een echt concert voor publiek, De Blazersbende start 4 keer per jaar een nieuwe cyclus, als aansluiting van het scholenproject “Klas vol Muziek”. Dit project is opgestart in samenwerking met de Budelse basisscholen.

Als het kind zich na deze kennismaking verder muzikaal wil ontwikkelen, dan volgt de AMV.

Blazersmaten

De Blazersmaten is het inspeelgroepje met leerlingen die AMV les volgen op instrument, versterkt met leerlingen die de klassieke AMV opleiding gevolgd hebben en daarna op instrument beginnen. Terwijl nieuwe leerlingen instromen sluiten de meer ervaren leerlingen af en stromen in bij de het opleidingsorkest. Het heeft de voorkeur om een tijd lang mee te spelen bij de Blazersmaten en het opleidingsorkest. De Blazersmaten zullen regelmatig een optreden verzorgen. Muziekschool Grensland en Harmonie Eendracht Maakt Macht onderstrepen het belang van samenspel als onderdeel van de muziekopleiding.

Opleidingsorkest

Als de muzikant gevorderd genoeg is op zijn of haar instrument, mag deze instromen in het opleidingsorkest. Dit orkest, voorheen de jeugdharmonie, bestaat uit een 40-tal meestens jeugdige muzikanten, ondersteunt door enkele ervaren leden.

Op een speelse en laagdrempelige manier wordt er samen gemusiceerd en maken de muzikanten kennis met diverse vormen van muziek en samenspel. Er worden regelmatig optredens gegeven en activiteiten ontplooit. Dit gaat van het opluisteren van een lokaal evenement tot deelname aan een concours.

Gedurende de betrokkenheid bij het opleidingsorkest, volgen de muzikanten nog lessen en leggen examens af om hun bekwaamheid te vergroten.

Repetities van het opleidingsorkest vinden plaats op zaterdag tussen 18:30 en 20:00 uur in gemeenschapshuis De Borgh in Budel

 

 

Harmonieorkest

Na bevonden bekwaamheid door middel van auditie bij de dirigent, kan worden toegetreden tot het harmonieorkest.

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 65 leden en speelt in de 1e divisie. Het repertoire omvat een wisselende selectie van muziekstukken uit diverse genres en van verschillende niveau’s. Evenals het opleidingsorkest, wordt er projectmatig gerepeteerd. Deze projecten omvatten zowel de diverse evenementen die EMM ontplooit, alsook concoursen, gelegenheidsconcerten of bijzondere samenwerkingen.

Repetities vinden plaats op maandag tussen 20:00 en 22:00 uur in gemeenschapshuis De Borgh in Budel

Percussie

B- & C-percussiegroep

Alle jeugdige slagwerkers van EMM krijgen na 1 à 2 jaar les de kans om in een percussiegroep te mogen spelen. Dit gebeurd dan in de B- en C-percussiegroep, welke boordevol getalenteerde en jeugdige percussionisten zit. Beide groepen bestaan uit zo’n 12 percussionisten en worden gedirigeerd door Lars van Tulden.

Deze percussiegroepen staan in het teken van verdere opleiding om op termijn door te stromen naar de A-percussiegroep. Daarvoor worden zoveel mogelijk concerten gegeven om tot de nodige podiumervaring te komen. Populaire en bekende nummers worden afgewisseld met concertwerken om tot een mooie repetitiemix te komen.

A-percussiegroep

De A-percussiegroep van Harmonie EMM is de groep met de meest ervaren percussionisten. Zij bestaan uit zo’n 20 leden en komen uit in de 1e divisie. De A-percussiegroep staat onder leiding van Guido Pouwels.

Ook deze groep wisselt, afhankelijk van de gelegenheid popnummers af met hoogniveau concert werken voor concoursen en andere wedstrijden.

Repetities vinden plaats in De Borgh op maandag avond.