Klas vol muziek / Blazersbende

Harmonie EMM wil kinderen graag laten ervaren dat samen muziek maken leuk is. In 2018 is daarom gestart met het project ‘klas vol muziek’. Alle kinderen uit groep 5 van alle basisscholen in Budel krijgen hierbij les op een muziekinstrument. Om het project laagdrempelig te houden komt er een gediplomeerd muziekdocent in de klas. De scholen wisselen elkaar af gedurende het schooljaar. 
De instrumenten die aangeboden worden zijn de klarinet, saxofoon, dwarsfluit, trombone, trompet en slagwerk. Ieder kind krijgt gedurende het project een eigen instrument mee naar huis om zo ook thuis te kunnen oefenen. Tijdens de 9 lessen wordt aandacht besteedt aan o.a. notenleer, ritme en samenspel. De kinderen leren gezamenlijk een liedje te spelen. Tijdens de afsluitende avond zullen de kinderen samen met het harmonieorkest een optreden verzorgen. Zo kunnen ook ouders en andere geïnteresseerden genieten van wat de kinderen geleerd hebben.

Het vervolg van het scholenproject klas vol muziek is de blazersbende. Dit is voor alle kinderen vanaf groep 5 die graag uitgebreider kennis willen maken met muziek. Ook kinderen die niet hebben deelgenomen aan het project klas vol muziek kunnen zich aanmelden voor de blazersbende. Tijdens de blazersbende worden op eenzelfde speelse manier als bij klas vol muziek muzieklessen verzorgd door een muziekdocent.

Voor de lessen wordt een bijdrage gevraagd van € 25,= voor een half jaar. Na deze periode kunnen de kinderen doorstromen naar reguliere muzieklessen op een instrument. Aanmelden voor de Blazersbende kan door het invullen en retourneren van het formulier dat wordt uitgereikt aan de kinderen nadat het scholenproject wordt afgesloten. Heeft u het formulier niet ontvangen, neem dan contact met ons op.
 
Voor meer informatie over het project klas vol muziek of de blazersbende kunt u contact met ons opnemen.