Historie

De eerste muziekvereniging in Budel werd opgericht in 1857 en was genaamd “Mutua Fides.” Deze fanfare bleef tot 1891 zonder concurrentie. In dat jaar werd door “onstemde” (ex)leden van Mutua Fides een nieuwe fanfare opgericht, genaamd “De volharding.” Zij waren van mening dat er onvoldoende “muziek” in Mutua Fides zat en besloten daarom voor zichzelf te beginnen. Dit was het begin van een strijd die bijna 30 jaar zou duren.

In 1920 hadden de notabelen van budel genoeg gehad van de onderlinge animositeit en werd door de burgemeester, in samenspraak met de pastoor en moderator besloten dat er een fusie moest komen. Zo ontstond in 1921 fanfare Eendracht Maakt Macht.

Vanaf dat jaar werd EMM in de Budelse gemeenschap een gewaardeerde vereniging, die muzikaal aanwezig was bij allerlei plaatselijke evenementen. Naast periodieke concerten en een beperkte deelname aan landelijke concoursen, bestonden haar activiteiten tot 1940 vooral uit het opluisteren van plaatselijke en kerkelijke activiteiten. Het toonbeeld van een katholieke fanfare, waar muziek de boventoon voerde, maar ook gezelligheid een grote rol speelde. De contacten met de kasteleins werden daarbij niet verwaarloosd. Het ledenaantal was in die jaren relatief constant. Natuurlijk kwamen er wel eens vraagstukken en uitdagingen, maar deze werden steevast onder het genot van het lokale gerstenat opgelost. Kortom alles ging zijn gangetje en de fanfare vormde een representatieve afspiegeling van de toen heersende Brabantse cultuur en mentaliteit.

 

Tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog werden alle activiteiten opgeschort en werden de instrumenten verstopt. Na de bevrijding kwamen ze weer van de zolders, schuren e.d. tevoorschijn, waardoor fanfare EMM haar vertrouwde activiteiten snel kon hervatten. In 1947 schakelde EMM, met de aankoop van een groot aantal nieuwe instrumenten over van fanfare naar harmonie. In 1954 werd een eigen tamboerkorps opgericht, zodat er tijdens de vele straatoptredens een flink korps ten tonele verscheen.

 

 

Met ups en downs bleef tot begin zestiger jaren het ledenaantal acceptabel en kwam EMM op de verplichte landelijke concoursen uit in de eerste afdeling. De opkomst van de televisie en het veranderingen in het algehele vrijetijdspatroon, veroorzaakte in 1970 bijna de ondergang van EMM. Zowel het repetitiebezoek als het ledental was te typeren als dramatisch. Dankzij negentien loyale leden, een nieuw bestuur, het opzetten van een nieuwe, eigen muziekopleiding, de  succesvolle werving van leerlingen en het aanstellen van haar “eigen” plaatselijke dirigent Wim Huybers, kwam de vereniging in rustiger vaarwater. In 1978 ging EMM onder leiding van genoemde dirigent, voor de eerste keer sinds lange tijd, met 36 muzikanten op concours. Met een eerste prijs in de derde afdeling werd weer een muzikaal begin gemaakt. In 1982 promoveerde EMM naar de 2e afdeling. Het aantal leden groeide gestaag en zo ontstond er een goed fundament voor verdere groei en bloei.

 

 

Vanaf 1986 ging het snel crescendo. Het klikte tussen de leden, het uitgebreide bestuur en de nieuw aangetrokken dirigent Jan Koolen. In 1987 promoveerde EMM onder zijn leiding van de 2e naar de 1e afdeling. Dit was de opmaat voor een versnelling in de ontwikkeling van EMM. Deelname aan een concours betekende telkens promotie, waardoor het korps uiteindelijk in 2000 met lof van de jury promoveerde naar afdeling superieur. Van 1987 tot 2001 werd bovendien tot driemaal toe een landskampioenschap behaald.

De successen resulteerden ook in een verdere aanwas van het ledenaantal. Om de toestroom van jeugdige muzikanten op te vangen werd in 1990 het opleidingsorkest opgericht, direct gevolgd door het jeugdtamboerkorps.

 

 

Vanaf 2002 dirigeert Frans van Dun gedurende 12 jaar het harmonieorkest en neemt afscheid tijdens de Buulse Proms van 2014. Onder zijn muzikale bewind heeft EMM vele successen behaalt en is EMM gegroeid in muzikaal niveau en diversiteit. Van november 2014 tot juli 2019 dirigeert Hans van der Velden het harmonieorkest. Onder zijn leiding haalde het harmonieorkest ondermeer een 1e prijs tijdens het concours te Enschede op 13 november 2016 en werd in februari 2019 tijdens de bijzondere ontmoetingen te Tilburg de wereldpremière van “Amara tanta tyri” gebracht.

Lars van Tulden en Guido Pouwels zijn beide sinds 2009 de dirigenten van respectievelijk de B/C en A-percussiegroepen. De groepen hebben in de afgelopen jaren een opvallende groei doorgemaakt en zijn ook qua muzikaal niveau aanmerkelijk gegroeid. De A-percussiegroep komt uit in de 1e divisie.

Dirigent van het opleidingsorkest sinds 2007 is Dennis Lebens. Vermeldenswaardig is nog de periodieke deelname van het opleidingsorkest en de percussiegroep aan het Europees Muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt, waarbij zij graag geziene deelnemers zijn en hoge ogen scoren.

Interesse in meer details over onze geschiedenis? Bij het 90-jarig bestaan van harmonie EMM in 2011, is in een fraai geïllustreerd boek, de geschiedenis van EMM uitvoerig beschreven. Er zijn nog exemplaren beschikbaar.