Bestuur en commissies

Algemeen bestuur

Functie Naam
Voorzitter Johan Vos
Vice voorzitter/secretaris Harry Rooijakkers
Penningmeester Nelly Lammers
Coördinator harmonieorkest Marijn Derks
Coördinator percussiegroep Paul Vlassak
Coördinator leerlingenbegeleiding Nicky Broers
Evenementen en Public Relations Bas van Buul
   
   
   

Commissies

Omdat er zoveel te regelen en toe doen is binnen EMM, zijn er diverse vaste en tijdelijk commissies en werkgroepen actief om het bestuur te ondersteunen. De muziekcommissie en activiteitencommissie zijn de 2 vaste commissies van EMM. Tijdens grotere evenementen zijn er ook diverse andere commissies en werkgroepen actief. 

Muziekcommissie

De muziekcommissie van harmonie EMM bestaat uit de dirigent, een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en een aantal leden uit het harmonieorkest.

De muziekcommissie heeft tot taak om vanuit de behoeftes van de leden, in samenspraak met de muzikale leiding, te komen tot gevraagde en ongevraagde adviezen richting het bestuur over alle muzikale aangelegenheden binnen het harmonieorkest. Deze muzikale gelegenheden zijn ondermeer de muziekkeuze, concerten, voorbereiding op concerten, invulling van optredens, het plannen van repetities etc. Kortom, alles wat direct aan de muzikale ziel van een harmonie raakt.

Momenteel bestaat de muziekcommissie uit de volgende personen:

  • Marijn Derks (Klarinet, afvaardiging bestuur)
  • Wout Claessens(Dirigent)
  • Rob Lenders (Trompet)
  • Björn Looijmans (Altsaxofoon)
  • Joke Rooijakkers (Percussie)
  • Anouk Verhees (Altsaxofoon)
  • Willem van Lierop (Klarinet, Concertmeester)

 

Activiteitencommissie

Een belangrijk aspect in elke vereniging is toch wel gezelligheid en saamhorigheid. Bij harmonie EMM maak je natuurlijk al samen muziek, maar er was vraag naar meer. Hierdoor is jaren geleden de activiteitencommissie opgericht.

Doordat EMM misschien wel meer dan bij veel andere verenigingen, jong en oud wekelijks met elkaar verbindt, is het volgens ons extra belangrijk om ervoor te zorgen dat die saamhorigheid blijft groeien. We doen dit door het organiseren/regelen van feesten, repetitieweekenden, een (pub/pop) quiz, fietstochten, barbecue, bezoek aan concerten of proms van bevriende verenigingen of gewoon een avondje gezellig samen zijn.