Bestuur

Naast het algemeen bestuur zijn er binnen EMM diverse commissies en werkgroepen. Een deel van deze commissies en werkgroepen (met name tijdens de organisatie van de evenementen) zijn incidenteel en wisselend van samenstelling.

 

Algemeen bestuur

FunctieNaam
VoorzitterJohan Vos
SecretarisVacant
PenningmeesterNelly Lammers
Vice voorzitter/secretarisHarry Rooijakkers
Coördinator harmonie-orkestGerard Noten
Coördinator harmonie-orkestMarijn Derks
Coördinator percussiegroepPaul Vlassak
Coördinatrice opleidingsorkestMarlijn Kuipers
Evenementen en Public RelationsBas van Buul
Sponsoring en fondsenwervingJan van Middelaar
Websites & De Kleine KringWillem Govers

 

CommissiesVaandel

 

Muziekcommissie

De muziekcommissie van harmonie EMM bestaat uit de dirigent, een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en een aantal leden uit het harmonieorkest.

De muziekcommissie heeft tot taak om vanuit de behoeftes van de leden, in samenspraak met de muzikale leiding, te komen tot gevraagde en ongevraagde adviezen richting het bestuur over alle muzikale aangelegenheden binnen het harmonieorkest. Deze muzikale gelegenheden zijn ondermeer de muziekkeuze, concerten, voorbereiding op concerten, invulling van optredens, het plannen van repetities etc. Kortom, alles wat direct aan de muzikale ziel van een harmonie raakt.

Momenteel bestaat de muziekcommissie uit de volgende personen:

 • Marijn Derks (Klarinet, afvaardiging bestuur)
 • Sander Derks (Euphonium)
 • Hans van der Velden (Dirigent)
 • Rob Lenders (Trompet)
 • Björn Looijmans (Altsaxofoon)
 • Joke Rooijakkers (Percussie)
 • Anouk Verhees (Altsaxofoon)
 • Willem van Lierop (Concertmeester)

 

Activiteitencommissie

Een belangrijk aspect in elke vereniging is toch wel gezelligheid en saamhorigheid. Bij harmonie EMM maak je natuurlijk al samen muziek, maar er was vraag naar meer. Hierdoor is jaren geleden de activiteitencommissie opgericht.

Doordat EMM misschien wel meer dan bij veel andere verenigingen, jong en oud wekelijks met elkaar verbindt, is het volgens ons extra belangrijk om ervoor te zorgen dat die saamhorigheid blijft groeien. We doen dit door het organiseren/regelen van feesten, repetitieweekenden, een (pub/pop) quiz, fietstochten, barbecue, bezoek aan concerten of proms van bevriende verenigingen of gewoon een avondje gezellig samen zijn.

Op dit moment bestaat de commissie uit volgende personen:

 • Wouter van Buul
 • Oliver Bartmann
 • Kim Compen
 • Dyon de Greef

Uiteraard zijn dit niet de enige leden die zich inzetten voor activiteiten, iedereen kan ideeën aanleveren via activiteitencommissie@harmonie-emm.nl