De historie van Harmonie EMM

Door fusie van twee fanfares ”de Volharding” (1891) en “Mutua Fides” (1857) ontstond in 1921 fanfare Eendracht Maakt Macht. Vanaf dat jaar werd EMM in de Budelse gemeenschap een gewaardeerde vereniging, die muzikaal aanwezig was bij allerlei plaatselijke evenementen. Naast periodieke concerten en een beperkte deelname aan landelijke concoursen, bestonden haar activiteiten tot 1940 vooral uit het opluisteren van plaatselijke en kerkelijke activiteiten. Het toonbeeld van een katholieke fanfare, waar muziek de boventoon voerde, maar ook gezelligheid een grote rol speelde. De contacten met de kasteleins werden daarbij niet verwaarloosd. Het ledenaantal was in die jaren relatief constant. Natuurlijk kwamen er wel eens (bestuurlijke) problemen of geschillen voor, deze werden echter steevast onder het genot van het lokale gerstenat opgelost. Kortom alles ging zijn gangetje en de fanfare vormde een representatieve afspiegeling van de toen heersende Brabantse cultuur en mentaliteit.

 

Tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog werden alle activiteiten opgeschort en werden de instrumenten verstopt. Na de bevrijding kwamen ze weer van de zolders, schuren e.d. tevoorschijn, waardoor fanfare EMM haar vertrouwde activiteiten snel kon hervatten. In 1947 schakelde EMM, met de aankoop van een groot aantal nieuwe instrumenten over van fanfare naar harmonie. In 1954 werd een eigen tamboerkorps opgericht, zodat er tijdens de vele straatoptredens een flink korps ten tonele verscheen.

 

 

Met ups en downs bleef tot begin zestiger jaren het ledenaantal acceptabel en kwam EMM op de verplichte landelijke concoursen uit in de eerste afdeling. De opkomst van de televisie en het veranderingen in het algehele vrijetijdspatroon, veroorzaakte in 1970 bijna de ondergang van EMM. Zowel het repetitiebezoek als het ledental was te typeren als dramatisch. Dankzij negentien loyale leden, een nieuw bestuur, het opzetten van een nieuwe, eigen muziekopleiding, de  succesvolle werving van leerlingen en het aanstellen van haar “eigen” plaatselijke dirigent Wim Huybers, kwam de vereniging in rustiger vaarwater. In 1978 ging EMM onder leiding van genoemde dirigent, voor de eerste keer sinds lange tijd, met 36 muzikanten op concours. Met een eerste prijs in de derde afdeling werd weer een muzikaal begin gemaakt. In 1982 promoveerde EMM naar de 2e afdeling. Het aantal leden groeide gestaag en zo ontstond er een goed fundament voor verdere groei en bloei.

 

 

Vanaf 1986 ging het snel crescendo. Het klikte tussen de leden, het uitgebreide bestuur en de nieuw aangetrokken dirigent Jan Koolen. In 1987 promoveerde EMM onder zijn leiding van de 2e naar de 1e afdeling. Dit was de opmaat voor een versnelling in de ontwikkeling van EMM. Deelname aan een concours betekende telkens promotie, waardoor het korps uiteindelijk in 2000 met lof van de jury promoveerde naar afdeling superieur. Van 1987 tot 2001 werd bovendien tot driemaal toe een landskampioenschap behaald.

De successen resulteerden ook in een verdere aanwas van het ledenaantal. Om de toestroom van jeugdige muzikanten op te vangen werd in 1990 het opleidingsorkest opgericht, direct gevolgd door het jeugdtamboerkorps.

Vanaf 2002 dirigeert Frans van Dun gedurende 12 jaar het harmonieorkest en neemt afscheid tijdens de Buulse Proms van 2014. Onder zijn muzikale bewind heeft EMM vele successen behaalt en is EMM gegroeid in muzikaal niveau en diversiteit. Vanaf november 2014 dirigeert Hans van der Velden het harmonieorkest.

Dirigent van het jeugdorkest sinds 2007 is Dennis Lebens. Lars van Tulden en Guido Pouwels zijn de dirigenten van respectievelijk de B/C en A-slagwerkgroepen. Vermeldenswaardig is nog de periodieke deelname van de jeugdharmonie en de B-slagwerkgroep aan het Europees Muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt, waarbij zij graag geziene deelnemers zijn en hoge ogen scoren.

Interesse in meer details over onze geschiedenis? Bij het 90-jarig bestaan van harmonie EMM in 2011, is in een fraai geïllustreerd boek, de geschiedenis van EMM uitvoerig beschreven. Er zijn nog exemplaren beschikbaar.

 

 

Orkesten & groepen

Harmonie Orkest

Het Harmonie-orkest bestaat uit ongeveer 65 leden en speelt in de 1e divisie. Het repertoire omvat een wisselende selectie van muziekstukken uit diverse genres en van verschillende niveau’s.

Lees meer

 

B-Slagwerkgroep 

De B-slagwerkgroep is de opstapgroep richting de A-slagwerkgroep. Hier spelen de meest ervaren jeugdspelers samen op een hoog niveau om zich uiteindelijk klaar te stomen richting de A-slagwerkgroep.

Lees meer

A-Slagwerkgroep 

De A-slagwerkgroep is de hoogste slagwerkgroep van Harmonie EMM. Hier spelen de 20 meest ervaren slagwerkers van de vereniging. Zij wisselen het repertoire af met zowel pop als concertmuziek.

Lees meer

 

C-Slagwerkgroep

De C-slagwerkgroep is de instroomgroep voor slagwerkers waar slagwerkers al vanaf een jaar les mogen instromen. Dit verbreed de opleiding van de leerling door niet alleen individueel maar ook samen te leren spelen.

Lees meer

Jeugdorkest

Dit orkest, voorheen de jeugdharmonie, bestaat uit een 40-tal meestens jeugdige muzikanten, ondersteunt door enkele ervaren leden.

Lees meer

 

Krek Wa’k Wou

Krek Wa’k Wou is de inspeelgroep voor blaasmuzikanten. Hier krijgen leerlingen vanaf 1-2 jaar les de mogelijkheid om in een kleine samenstelling samen te spelen. De ideale opstap richting het opleidingsorkest.

Lees meer