Opleiding

Blaasmuzikanten

Aspirant-leden op een blaasinstrument volgen lessen bij muziekschool Grensland. Leerlingen kunnen starten vanaf de leeftijd van 8 jaar. In alle gevallen wordt begonnen met AMV (algemene muzikale vorming).

De AMV lessen worden tot nu toe gegeven met blokfluitlessen gedurende de eerste twee jaar. Er staan echter veranderingen te gebeuren waardoor er vanaf de eerste les op een blaasinstrument gespeeld kan worden.

Door leerlingen direct kennis te laten maken met een instrument zoals dat ook in de orkesten wordt gebruikt, wordt het opleidingstraject aantrekkelijker en worden uitval of wisselingen gedurende het traject beperkt.

Na de AMV volgt een instrument specifieke opleiding door vakdocenten met  als doel het behalen van examens  van A t/m D. Na een half jaar les kan al worden toegetreden tot de speelgroep Krek wa’k wou. Vanaf examen A kan men in het opleidingsorkest meespelen. Voor toelating tot het harmonie-orkest dient auditie te worden afgelegd bij de dirigent van het harmonie-orkest. Na een positieve beoordeling wordt het moment van toetreding bepaald.

Afhankelijk van talent en instrument is de totale duur van de opleiding tussen 8 en 12 jaar om een D-examen te behalen. De examens worden afgenomen volgens de richtlijnen die landelijk zijn ingesteld door CVA (centrum voor amateurkunst).

De lessen worden in vrijwel alle gevallen gegeven in Budel of aangrenzende kernen.

Percussie

Leerlingen percussie volgen sinds het jaar 2013/2014 eveneens lessen bij de Muziekschool Grensland. De eerste lessen worden echter door EMM zelf verzorgd in de persoon van Lars van Tulden. Vervolgens stromen zij door naar één van de andere docenten Ad Triepels of Guido Pouwels.

De lessen percussie starten op snaredrum. Na twee jaar snaredrum gaan de leerlingen zich verbreden naar meerdere slagwerkinstrumenten. De opleiding omvat zowel ongestemd als melodisch slagwerk. Tijdens de lessen maken de leerlingen al kennis met de diversiteit aan instrumentarium en kan na bevonden geschiktheid al worden toegetreden tot de C- en B-slagwerkgroepen.

Afhankelijk van talent is de totale duur van de opleiding tussen 8 en 12 jaar om een D-examen te behalen. De examens worden afgenomen volgens de richtlijnen die landelijk zijn ingesteld door CVA (centrum voor amateurkunst).

De lessen worden in vrijwel alle gevallen gegeven in Budel of aangrenzende kernen.